AKTUELNI PROJEKTI

Zaustavljanje neodrživog razvoja hidroenergije u Mediteranskom basenu

Zaustavljanje neodrživog razvoja hidroenergije u Mediteranskom basenu

Zaustavljanje neodrživog razvoja hidroenergije u Mediteranskom basenu

image47

U saradnji sa WWF Adria, NVO Eko - tim je započela sa sprovođenjem projekta "Zaustavljanje neodrživog razvoja hidroenergije u Mediteranskom basenu" u novembru, 2018. godine.


Aktivnosti: 

- predstavljanje Svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF Adria) u Crnoj Gori;

- obezbjeđivanje podrške nacionalnim ekološkim OCD u aktivnostima protiv štetnog razvoja hidroenergije u zemlji;

- implementacija regionalne strategije za ukidanje podsticaja za razvoj hidroenerije;

- monitoring razvoja hidroenergije u Crnoj Gori ;

- monitoring implementacije ekološki prihvatljivog protoka.


Projekat "Zaustavljanje neodrživog razvoja hidroenergije u Mediteranskom basenu" je podržan od strane MAVA fondacije.Očuvati rijeke Balkana u slobodnom toku

Zaustavljanje neodrživog razvoja hidroenergije u Mediteranskom basenu

Zaustavljanje neodrživog razvoja hidroenergije u Mediteranskom basenu

image48

Projekat "Očuvati rijeke Balkana u slobodnom toku" počeo je u  julu 2019. godine


Glavni cilj: do 2030. godine postojeće rijeke slobodnog toka u Evropi su zaštićene od novog hidroenergetskog razvoja 


Specifični ciljevi: 

- do 2021. godine najmanje 4 zemlje Zapadnog Balkana podržavaju poziciju za ukidanje subvencija za male hidroelektrane;

-   do 2021. godine najmanje 3 glavne medijske kuće u svakoj zemlji pokrivaju kampanju;

- do polovine 2020. godine najmanje 5 partnera u svakoj zemlji aktivno učestvuje u kampanji;

- do polovine 2020. godine razvijena sveobuhvatna baza podataka sa relevatnim i stvarnim ekonomskim, socijalnim i ekološkim uticajima malih hidroelektrana.


Projekat "Očuvati rijeke Balkana u slobodnom toku"  je regionalnog karaktera a vodeći partner je WWF Adria. Projekat je finansijski podržan od strane WWF Netherlands .

Male hidroelektrane kao ekološki, socijalni i ekonomski problem

Zaustavljanje neodrživog razvoja hidroenergije u Mediteranskom basenu

Male hidroelektrane kao ekološki, socijalni i ekonomski problem

image49

    

Projekat “Male hidroelektrane kao ekološki, socijalni i ekonomski problem” počeo je u novembru 2019. godine


Glavni cilj: Očuvanje rijeka slobodnog toka i njihove ekosistemske, kulturne i društevene vrijednosti i uspostavljanje sistema adekvatne implementacije mitigacijskih mjera na već “zarobljenim” rijekama

Specifični cilj 1: Jačanje znanja i svijesti nacionalnih organizacija civilnog društva, lokalnih zajednica kao i generalne javnosti o ekološkim, socijalnim i ekonomskih uticajima eksploatacije malih hidroelektrana, pravnim neregularnostima u procesima izdavanja koncesija i povećanje pažnje medija za temu

Specifični cilj 2:  Intezivirane aktivnosti resornog Ministarstva na uspostavljanju monitoringa ekološki prihvatljivog protoka  nizvodno od akumulacije (brane) ili vodozahvata, koji obezbjeđuje očuvanje prirodne ravnoteže i vodenih ekosistema i unapređenje sprovođenja programa monitoringa životne sredine


Projekat „Male hidroelektrane kao ekološki, socijalni i ekonomski problem“, je finansiran kroz projekat “Supporting Civil Society in Montenegro: Network for Change” a koji se realizuje uz finansijsku podršku Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Monitoring javnih nabavki u oblasti životne sredine

Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog razvoja Crne Gore II

Male hidroelektrane kao ekološki, socijalni i ekonomski problem

image50

Projekat “Monitoring javnih nabavki u oblasti životne sredine” počeo je 15. decembra 2019. godine.


Glavni cilj: Unaprijeđena transparentnost i odgovornost u sprovođenju procedura javnih nabavki u

Crnoj Gori u oblasti životne sredine


Specifični cilj 1: Povećani kapaciteti organizacija civilnog društva u oblasti javnih nabavki i značaju

suzbijanja korupcije u životnoj sredini

Specifični cilj 2: Podrška monitoringu i kontroli javnih nabavki na bazi konktretnih slučajeva koji će

biti predmet analize ovog projekta.


Projekat je finansiran kroz projekat „Balkan Tender Watch”, a koji je finansijski podržan od strane

Evropske unije.

Ka energetskoj tranziciji u Crnoj Gori

Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog razvoja Crne Gore II

Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog razvoja Crne Gore II

image51

Projekat “Ka energetskoj tranziciji u Crnoj Gori” počeo je januaru 2020. godine.


Glavni cilj: Promovisanje razvoja energetskog sektora u skladu sa ciljevima evropske energetske

politike sa naglaskom na potpunu tranziciju ka obnovljivoj energiji u proizvodnji.


Specifični cilj: Promovisanje prosjumera, novih tržišnih aktera koji aktivno učestvuju u energetskoj

tranziciji.

Projekat je finansijski podržan od strane Europe Beyond Coal Campaign.

Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog razvoja Crne Gore II

Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog razvoja Crne Gore II

Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog razvoja Crne Gore II

image52

  

Projekat "Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog razvoja Crne Gore II" počeo je u aprilu 2020. godine.


Cilj projekta: Doprinos stvaranju javne politike za bržu dekarbonizaciju i energetsku tranziciju u Crnoj Gori, koja bi trebala da osigura adekvatan društveno-ekonomski razvoj u opštini Pljevlja ali i cijeloj zemlji.


Projektat je podržan od strane Evropskog fonda za klimu.

Realizovani projekti

 - Procjena kumulativnih uticaja malih hidroelektrana na životnu sredinu i lokalni ekonomski razvoj, podržan od  Vlade Sjedinjenih Američkih Država, 2019


- Trajna zaštita rijeka jugoistočne Evrope, podržan od WWF Adria i The Nature Conservancy, 2019


-   Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog  razvoja Crne Gore , podržan od Evropskog fonda za klimu, 2019/2020