AKTUELNI PROJEKTI

Procjena kumulativnih uticaja malih hidroelektrana na životnu sredinu i lokalni ekonomski razvoj

image354

Projekat "Procjena kumulativnih uticaja malih hidroelektrana na životnu sredinu i lokalni ekonomski razvoj" počeo je u martu 2019. godine.


Glavni cilj:  Zaustavljanje neodrživog planiranja i izgradnje malih hidroelektrana i sprječavanje negativnih uticaja na segmente životne sredine i lokalni ekonomski razvoj 

  

Specifični cilj 1: Jačanje znanja i svijesti nacionalnih i regionalnih organizacija civilnog društva kao i generalne javnosti o negativnim uticajima izgradnje i eksploatacije malih hidroelektrana na životnu sredinu i lokalno stanovništvo i povećanje pažnje medija za temu


Specifični cilj 2: Doprinos izradi odgovarajuće javne politike za regulisanje održivog planiranja malih hidroelektrana i adekvatnom sprovođenju procedure procjene uticaja na životnu sredinu i primjeni mjera za sprječavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu 


Projekat „Procjena kumulativnih uticaja malih hidroelektrana na životnu sredinu i lokalni ekonomski razvoj“,  je finansiran kroz projekat “Supporting Civil Society in Montenegro: Network for Change” a koji se realizuje uz finansijsku podršku Vlade Sjedinjenih Američkih Država. 

Zaustavljanje neodrživog razvoja hidroenergije u Mediteranskom basenu

image355

U saradnji sa WWF Adria, NVO Eko - tim je započela sa sprovođenjem projekta "Zaustavljanje neodrživog razvoja hidroenergije u Mediteranskom basenu" u novembru, 2018. godine.


Aktivnosti: 

- predstavljanje Svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF Adria) u Crnoj Gori;

- obezbjeđivanje podrške nacionalnim ekološkim OCD u aktivnostima protiv štetnog razvoja hidroenergije u zemlji;

- implementacija regionalne strategije protiv podsticaja za razvoj hidroenerije;

- monitoring razvoja hidroenergije u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na rijeku Moraču;

- monitoring implementacije ekološki prihvatljivog protoka.


Projekat "Zaustavljanje neodrživog razvoja hidroenergije u Mediteranskom basenu" je podržan od strane MAVA fondacije.Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog razvoja Crne Gore

image356

  

Projekat “Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog  razvoj a Crne Gore”  počeo je u aprilu 2019. godine.


Glavni cilj : doprinos u kreiranju javne politike koja će omogućiti bržu energetsku tranziciju i dekarbonizaciju energetskog sektora u Crnoj Gori i istovremeno obezbijediti adekvatan socio-ekonomski razvoj.


Ključne aktivnosti:

- Razvoj analize o ETS (Emission Trading System) i njena implikacija na rad TE Pljevlja;

- Razvoj analize poljoprivrednog potencijala u Pljevljima ;

- Analiza Zakona o industrijskim emisijama u Crnoj Gori;

-  Okrugli sto na temu energetske tranzicije;

-  Osnivanje Koalicije za pravednu tranziciju koja će okupiti predstavnike nevladinih organizacija, stručnjake, političke partije na lokalnom nivou i druge zainteresovane strane koje se zalažu za bolji društveno-ekonomski razvoj u Pljevljima. Cilj je istaknuti potrebu za promjenom i valorizacijom drugih resursa koje Pljevlja i Crna Gora imaju, a koje će osigurati zdravu, sigurnu i stabilnu društveno-ekonomsku sredinu;

- Radionice sa članovima Koalicije za pravednu tranziciju kako bi se povezali različiti akteri i ohrabrili  da razgovaraju o procesu tranzicije i potrebi za boljim socio-ekonomskim razvojem u opštini Pljevlja. 

- Praćenje realizacije projekta  gradnje II bloka termoelektrane „Pljevlja“

  

Projektat“Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog  razvoj a Crne Gore”  finansijski je podržan od strane Evropskog fonda za klimu.