AKTUELNI PROJEKTI

Zaustavljanje neodrživog razvoja hidroenergije u Mediteranskom basenu

Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog razvoja Crne Gore

Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog razvoja Crne Gore

image30

U saradnji sa WWF Adria, NVO Eko - tim je započela sa sprovođenjem projekta "Zaustavljanje neodrživog razvoja hidroenergije u Mediteranskom basenu" u novembru, 2018. godine.


Aktivnosti: 

- predstavljanje Svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF Adria) u Crnoj Gori;

- obezbjeđivanje podrške nacionalnim ekološkim OCD u aktivnostima protiv štetnog razvoja hidroenergije u zemlji;

- implementacija regionalne strategije protiv podsticaja za razvoj hidroenerije;

- monitoring razvoja hidroenergije u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na rijeku Moraču;

- monitoring implementacije ekološki prihvatljivog protoka.


Projekat "Zaustavljanje neodrživog razvoja hidroenergije u Mediteranskom basenu" je podržan od strane MAVA fondacije.Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog razvoja Crne Gore

Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog razvoja Crne Gore

Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog razvoja Crne Gore

image31

  

Projekat “Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog  razvoj a Crne Gore”  počeo je u aprilu 2019. godine.


Glavni cilj : doprinos u kreiranju javne politike koja će omogućiti bržu energetsku tranziciju i dekarbonizaciju energetskog sektora u Crnoj Gori i istovremeno obezbijediti adekvatan socio-ekonomski razvoj.


Ključne aktivnosti:

- Razvoj analize o ETS (Emission Trading System) i njena implikacija na rad TE Pljevlja;

- Razvoj analize poljoprivrednog potencijala u Pljevljima ;

- Analiza Zakona o industrijskim emisijama u Crnoj Gori;

-  Okrugli sto na temu energetske tranzicije;

-  Osnivanje Koalicije za pravednu tranziciju koja će okupiti predstavnike nevladinih organizacija, stručnjake, političke partije na lokalnom nivou i druge zainteresovane strane koje se zalažu za bolji društveno-ekonomski razvoj u Pljevljima. Cilj je istaknuti potrebu za promjenom i valorizacijom drugih resursa koje Pljevlja i Crna Gora imaju, a koje će osigurati zdravu, sigurnu i stabilnu društveno-ekonomsku sredinu;

- Radionice sa članovima Koalicije za pravednu tranziciju kako bi se povezali različiti akteri i ohrabrili  da razgovaraju o procesu tranzicije i potrebi za boljim socio-ekonomskim razvojem u opštini Pljevlja. 

- Praćenje realizacije projekta  gradnje II bloka termoelektrane „Pljevlja“

  

Projektat“Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog  razvoj a Crne Gore”  finansijski je podržan od strane Evropskog fonda za klimu.Očuvati rijeke Balkana u slobodnom toku

Energetskom tranzicijom do ubrzanog ekonomskog i ekološkog razvoja Crne Gore

Male hidroelektrane kao ekološki, socijalni i ekonomski problem

image32

Projekat "Očuvati rijeke Balkana u slobodnom toku" počeo je u  julu 2019. godine


Glavni cilj: do 2030. godine postojeće rijeke slobodnog toka u Evropi su zaštićene od novog hidroenergetskog razvoja 


Specifični ciljevi: 

- do 2021. godine najmanje 4 zemlje Zapadnog Balkana podržavaju poziciju za ukidanje subvencija za male hidroelektrane;

-   do 2021. godine najmanje 3 glavne medijske kuće u svakoj zemlji pokrivaju kampanju;

- do polovine 2020. godine najmanje 5 partnera u svakoj zemlji aktivno učestvuje u kampanji;

- do polovine 2020. godine razvijena sveobuhvatna baza podataka sa relevatnim i stvarnim ekonomskim, socijalnim i ekološkim uticajima malih hidroelektrana.


Projekat "Očuvati rijeke Balkana u slobodnom toku"  je međunarodnog karaktera a vodeći partner je WWF Adria. Projekat je finansijski podržan od strane WWF Netherlands .

Male hidroelektrane kao ekološki, socijalni i ekonomski problem

Male hidroelektrane kao ekološki, socijalni i ekonomski problem

Male hidroelektrane kao ekološki, socijalni i ekonomski problem

image33

    

Projekat “Male hidroelektrane kao ekološki, socijalni i ekonomski problem” počeo je u novembru 2019. godine


Glavni cilj: Očuvanje rijeka slobodnog toka i njihove ekosistemske, kulturne i društevene vrijednosti i uspostavljanje sistema adekvatne implementacije mitigacijskih mjera na već “zarobljenim” rijekama

Specifični cilj 1: Jačanje znanja i svijesti nacionalnih organizacija civilnog društva, lokalnih zajednica kao i generalne javnosti o ekološkim, socijalnim i ekonomskih uticajima eksploatacije malih hidroelektrana, pravnim neregularnostima u procesima izdavanja koncesija i povećanje pažnje medija za temu

Specifični cilj 2:  Intezivirane aktivnosti resornog Ministarstva na uspostavljanju monitoringa ekološki prihvatljivog protoka  nizvodno od akumulacije (brane) ili vodozahvata, koji obezbjeđuje očuvanje prirodne ravnoteže i vodenih ekosistema i unapređenje sprovođenja programa monitoringa životne sredine


Projekat „Male hidroelektrane kao ekološki, socijalni i ekonomski problem“, je finansiran kroz projekat “Supporting Civil Society in Montenegro: Network for Change” a koji se realizuje uz finansijsku podršku Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Monitoring javnih nabavki u oblasti životne sredine

Male hidroelektrane kao ekološki, socijalni i ekonomski problem

Monitoring javnih nabavki u oblasti životne sredine

image34

Projekat “Monitoring javnih nabavki u oblasti životne sredine” počeo je 15. decembra 2019. godine.


Glavni cilj: Unaprijeđena transparentnost i odgovornost u sprovođenju procedura javnih nabavki u

Crnoj Gori u oblasti životne sredine


Specifični cilj 1: Povećani kapaciteti organizacija civilnog društva u oblasti javnih nabavki i značaju

suzbijanja korupcije u životnoj sredini

Specifični cilj 2: Podrška monitoringu i kontroli javnih nabavki na bazi konktretnih slučajeva koji će

biti predmet analize ovog projekta.


Projekat je finansiran kroz projekat „Balkan Tender Watch”, a koji je finansijski podržan od strane

Evropske unije.

Ka energetskoj tranziciji u Crnoj Gori

Male hidroelektrane kao ekološki, socijalni i ekonomski problem

Monitoring javnih nabavki u oblasti životne sredine

image35

Projekat “Ka energetskoj tranziciji u Crnoj Gori” počeo je januaru 2020. godine.


Glavni cilj: Promovisanje razvoja energetskog sektora u skladu sa ciljevima evropske energetske

politike sa naglaskom na potpunu tranziciju ka obnovljivoj energiji u proizvodnji.


Specifični cilj: Promovisanje prosjumera, novih tržišnih aktera koji aktivno učestvuju u energetskoj

tranziciji.

Projekat je finansijski podržan od strane Europe Beyond Coal Campaign.

Realizovani projekti

Procjena kumulativnih uticaja malih hidroelektrana na životnu sredinu i lokalni ekonomski razvoj

Procjena kumulativnih uticaja malih hidroelektrana na životnu sredinu i lokalni ekonomski razvoj

Procjena kumulativnih uticaja malih hidroelektrana na životnu sredinu i lokalni ekonomski razvoj

image36

 

Projekat "Procjena kumulativnih uticaja malih hidroelektrana na životnu sredinu i lokalni ekonomski razvoj" počeo je u martu 2019. godine.


Glavni cilj:  Zaustavljanje neodrživog planiranja i izgradnje malih hidroelektrana i sprječavanje negativnih uticaja na segmente životne sredine i lokalni ekonomski razvoj 


Specifični cilj 1: Jačanje znanja i svijesti nacionalnih i regionalnih organizacija civilnog društva kao i generalne javnosti o negativnim uticajima izgradnje i eksploatacije malih hidroelektrana na životnu sredinu i lokalno stanovništvo i povećanje pažnje medija za temu


Specifični cilj 2: Doprinos izradi odgovarajuće javne politike za regulisanje održivog planiranja malih hidroelektrana i adekvatnom sprovođenju procedure procjene uticaja na životnu sredinu i primjeni mjera za sprječavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu 


Projekat „Procjena kumulativnih uticaja malih hidroelektrana na životnu sredinu i lokalni ekonomski razvoj“,  je finansiran kroz projekat “Supporting Civil Society in Montenegro: Network for Change” a koji se realizuje uz finansijsku podršku Vlade Sjedinjenih Američkih Država. 

Trajna zaštita rijeka jugoistočne Evrope

Procjena kumulativnih uticaja malih hidroelektrana na životnu sredinu i lokalni ekonomski razvoj

Procjena kumulativnih uticaja malih hidroelektrana na životnu sredinu i lokalni ekonomski razvoj

image37

 

Projekat "Zaštita rijeka jugoistočne Evrope" je počeo u septembru 2019. godine 


Cilj projekta je zaštita rijeka u slobodnom toku i primjena mehanizama trajne zaštite kako bi se očuvale rijeke od posebne biodiverzitetske, kulturne, istorijske i životne vrijednosti.


Projekat se realizovao u saradnji sa WWF Adria i organizacijom The Nature Conservancy